bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającej osobowość prawną i działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
  • Uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr V/61/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu,
  • Uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr VIII/54/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu.

GBP w Bogdańcu jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Bogdaniec.Opublikował: Monika Wilk
Publikacja dnia: 08.07.2014
Podpisał: Monika Wilk
Dokument z dnia: 08.07.2014
Dokument oglądany razy: 1 224