bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Misja

Zarządzenie nr 2/2010 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wprowadza misję i cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu z dniem 05.05.2010.

GBP w Bogdańcu jako samorządowa instytucja kultury działa na rzecz społeczności lokalnej Gminy Bogdaniec poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów utrwalonych w różnych formach i na różnych nośnikach.

Biblioteka jako instytucja niekomercyjna działa na rynku wiedzy przekazywanej za pomocą zgromadzonych zbiorów własnych i obcych,

  • umożliwia kształtowanie elastycznych relacji ze zmieniającym się otoczeniem,
  • ułatwia proces zbiorowego uczenia się poprzez stosowanie różnorodnych form edukacyjnych,
  • motywuje do pełnej akceptacji zorganizowanego uczenia się opartego na współdziałaniu i samodoskonaleniu, promuje współpracę, otwartość i tolerancję.

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej pragniemy w sposób profesjonalny, skuteczny i wszechstronny zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne czytelników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Cele wynikające z misji i wizji Biblioteki pragniemy osiągnąć poprzez:

  • podnoszenie jakości świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu,
  • doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego,
  • realizację programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pragniemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptcją.Opublikował: Monika Wilk
Publikacja dnia: 08.07.2014
Podpisał: Monika Wilk
Dokument z dnia: 08.07.2014
Dokument oglądany razy: 1 522