bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wnioski i skargi

Sugestie i uwagi dotyczące pracy Biblioteki czytelnik może przesyłać na adres e-mail lub pocztą tradycyjną. Sprawami skarg i wniosków zajmuje się Dyrektor Biblioteki. Korespondencja wpływająca do Biblioteki jest załatwiana według kolejności wpływu. Skargi i wnioski, które nie będą zawierały imienia i nazwiska (nazwy instytucji) oraz adresu wnoszącego, nie będą rozpatrywane. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Bibliotece.Opublikował: Monika Wilk
Publikacja dnia: 08.07.2014
Podpisał: Monika Wilk
Dokument z dnia: 08.07.2014
Dokument oglądany razy: 1 184